Setkání křesťanů z různých církví ke společnému uctívání Boha a modlitbám.

6. 6. 2015, Praha

Kulturní zařízení Domovina, Na Maninách 1525/32a, Praha 7-Holešovice (zastávka tramvaje „Maniny“)

Mezidenominační setkání navazující na tradici Světových dnů modliteb a loňského Dne pokání.

Aby byl prostor pro delší čas na chvály a očekávání na Pána na jedné straně a konkrétní strukturované přímluvy na straně druhé, akce bude delší než v minulých letech, rozdělená na dva bloky. 

Program:

10:00–12:00 blok chval, uctívání a proroctví,

v polední pauze možno na místě v restauraci Domovina zakoupit oběd za 79,- Kč

13:30–16:30 strukturovaný program zaměřený na společné modlitby

(lze se zúčastnit i pouze jednoho z bloků programu)

Od počátku příprav vnímáme Boží důrazy v následujících oblastech. Bůh chce tvořit něco nového, nemáme kopírovat nebo napodobovat loňský Den pokání nebo nějaké podobné akce z minulosti. Dále vnímáme důležitost půstu. Pán nám také ukazuje, že nemůže vítězit ten, kdo není ochoten položit svůj život (Zj 2.10 b).

Blok chval, uctívání a proroctví

Při chválách a uctívání chceme očekávat, co k nám bude Bůh mluvit. Témata nebo oblasti, které nám Pán ukáže, budeme zpět předkládat Jemu. Rádi bychom tato témata zapisovali a průběžně promítali projektorem v průběhu chval. Pokud zazní obzvlášť důležité nebo naléhavé téma, rádi bychom ho zařadili také do odpoledního bloku modliteb.

Modlitební témata: 

Žehnání Izraeli – tímto tématem bychom rádi začali, nikoli končili. Chceme se modlit, aby ČR byla pro Izrael žehnajícím a přátelským národem.

Vztah ČR a Ruska – modlitby za vyjasnění našich postojů; obrana proti případnému nebezpečí

Vztah ČR a muslimů – správně rozumět a reagovat na sílící aktivity islámu.

Pronásledovaní křesťané – modlitby za trpící církev ve světě a za postoj ČR k příchozím uprchlíkům.

Probuzení v ČR – Pán chce v našem národě jednat. Můžeme to nazývat probuzení, Boží navštívení nebo shromáždění a zapálení žhavých uhlíků. Chceme Bohu přinášet modlitby ve dvou částech.

A – požehnání skrze služebníky z míst, kde byla v minulosti lokální probuzení (přinesení žhavých uhlíků)

B – modlit se, až přijde probuzení, aby se rozneslo do čtyř stran naší země (roznesení žhavých, zapálených uhlíků), modlit by se mohli čtyři zástupci z různých světových stran ČR, aby se probuzení rozneslo až k nim.

Modlitby za účastníky – požehnání lidem, kteří se budou účastnit Dne modliteb, aby nesli Boží změny všude, kam půjdou.

 

Pořádá KMS (www.kmspraha.cz).

Přípravný výbor pod vedením B. Zapadla tvoří manželé Skrbkovi, P. Trantina a M. Čižinská. Na programu se budou podílet i další vedoucí, kteří se účastnili již minulých modlitebních setkání.