Den pokání je mezidenominační setkání se společnými chvalami a modlitbami, které navazuje na Celosvětové dny modliteb v minulých letech.

Datum konání:  20.  9.  (14:00–17:30)

Místo konání: Praha 2, Ječná 19  (modlitebna ECM –  vchod dvorem, velký sál v 1. patře)

Rádi bychom přistoupili společně před Boha, činili pokání ze svých osobních hříchů, zástupně vyznali hříchy církve i našeho národa a vzdali mu chválu, která mu náleží.
Nechceme se vracet příliš do minulosti, ale podívat se jen na období po listopadu 1989. Vnímáme, že jsme mnohdy jako jednotlivci i jako církev přestali hledat Boží vůli a počítat s jeho mocí. Toto hledání jsme nahradili různými programy a aktivitami. Někdy jsme dokonce jako prioritu svého života (ať už vědomě či nevědomě) zvolili to, aby se nám dařilo co nejlépe. Takovým jednáním jsme někdy v podstatě popřeli Ježíšovo panství a vzali život do svých rukou. Církev měla po revoluci obrovský kredit, který ale ztratila. To je dle našeho názoru také důsledkem toho, že jsme jako křesťané ztratili slanost.
Vidíme některé příčiny tohoto stavu, ale je pravděpodobné, že některé nevidíme. Budeme očekávat, že Bůh může v této věci dát nové zjevení i přímo na místě a milost ke změně. Kéž to napomůže k novému růstu církve i uzdravení a návratu těch, kteří byli někým nebo něčím v církvi zklamáni, zpět k živému Bohu.
Chválit Hospodina chceme modlitbami a písněmi, ale také tancem, výtvarnými projevy apod. podle toho, jak je kdo obdarován. Hudební část chval budou mít na starosti manželé Skrbkovi z AC CBH Praha, kteří pravidelně slouží v pražském Domě modliteb (IHOPP).

Srdečně zveme všechny, kterým leží na srdci církev v České republice i náš národ a chtějí se s vírou modlit za jeho záchranu.

Přípravný výbor: Bohuslav Zapadlo, Lubomír Ondráček, Petr Šimmer, Jaroslav Šelong, Petr Kácha, Miloš Kačírek, Petr Trantina, Jiří Miklóš, Jiří Čihulka, Mirek a Hanka Skrbkovi, Monika Čižinská

Organizačně zajišťuje Křesťanská misijní společnost.
Kontakt: pospisilova@kmspraha.cz