Ihned po skončení loňského Celosvětového dne modliteb (CDM) se mnozí účastníci ptali, zda a jakým způsobem bude tato aktivita pokračovat. V přípravném výboru jsme se shodovali, že bychom pokračovat chtěli, ale nechtěli jsme jen automaticky opakovat to, co bylo na Řípu, v Betlémské kapli a na Hradčanském náměstí. Bylo také potřeba ujasnit, kdo chce v přípravném týmu pokračovat a kdo ne a koho do něj případně ještě přizvat. Zohlednili jsme různé připomínky a podněty a chceme navázat na to, co se z našeho pohledu podařilo a čemu Bůh žehnal. Musíme rozlišovat mezi akcí na veřejnosti a akcí v uzavřených prostorách. Obojí má své místo, ale každý typ setkání má jinou formu. Někteří z účastníků minulých CDM preferují venkovní akce, jiní zase uzavřená shromáždění v nějaké budově. Jsou také rozdílné pohledy na způsob chvály a modliteb. Chceme CDM koncipovat jako akci pro široké spektrum křesťanů. Současně se ale jedná o modlitební akci a na tento hlavní záměr se chceme při přípravě programu zaměřit.

Když jsme zhodnotili všechny podněty, po modlitbách a osobním i společném hledání jsme přijali základní vizi pro rok 2013. Celosvětový den modliteb se uskuteční opět na letnice, tedy v neděli 19. května. Vedení přípravného výboru od Davida Louly převzal Petr Kácha (David Loula vizi CDM dále podporuje, ale z důvodu dalších závazků v roce 2013 nemá kapacitu na vedení týmu).

CDM letos začne asi asi dvouhodinovou bohoslužbou v Betlémské kapli. Poté se účastníci vydají na krátký průvod centrem města, na který naváže asi hodinové setkání pod širým nebem. Celá akce bude koncipována jako celek, ale bude samozřejmě možné se zúčastnit jen jedné z obou částí.
Zatímco během shromáždění v Betlémské kapli bychom se měli věnovat spíše duchovnímu boji, chvalám a přímluvám za vybraná témata, veřejné shromáždění chceme zaměřit na proklamace Božího slova, přímluvné modlitby za vládu a národ a zvěstování evangelia. Průvod centerm města by měl být projevem radosti Božího lidu ze spasení a vysvobození, které jsme v Kristu přijali. Chceme kolem sebe šířit naději, která není založena na růstu ekonomiky nebo pozitivních politických změnách (i když o obojí také stojíme), ale na Kristu a na zaslíbeních Božího slova.

Podrobnější informace o programu budou postupně zveřejňovány. Určitě si ale již nyní můžete neděli 19. května pro tuto významnou akci rezervovat ve svých diářích.
Lubomír Ondráček

Ing. Lubomír Ondráček je pastorem KS Praha, předsedou KMS a členem přípravného výboru CDM.

Převzato se svolením z časopisu Život víry 2013/1, str. 21 (www.zivotviry.cz).