Vize Celosvětového dne modliteb v Praze, 19. 5. 2013

Celosvětový den modliteb se tento rok bude konat v sobotu 19.5. od 14:00 hodin.

Bude mít tři části:

1. Modlitby v Betlémské kapli od 14:00 do 16:00.

Naším cílem je společně se modlit za to, aby Hospodin znovu otevřel „duchovní studny“, které dříve byly v našem národě. A skrze to, aby přišla duchovní změna do naší země.

Budeme se modlit za tyto studny: (vždy bude krátké vysvětlení a potom společné modlitby)

a) Láska k pravdě (svatost, Boží řád)
Lubomír Ondráček (KS Praha, KMS)

b) Modlitba a uctívání (proroctví, horlivost)
Petr Šimmer (CB Litvínov)

c) Milosrdenství a misie (vzdělanost a pokrokovost)
David Rafael (SŽ Brno)

Na závěr se budeme modlit za úctu k minulým generacím a duchovnímu dědictví.
Tomáš Korčák (Juda Mělník)

Při odchodu z Betlémské kaple budeme symbolicky pít z těchto studní.

Chvály povede křesťanská skupina Proti proudu 30 (KS česká Lípa).

2. Průvod radosti od 16:00

Druhou částí programu bude průvod radosti, který povede z Betlémské kaple na Pražský hrad. Jádro budou tvořit hudebníci a chváliči. Chceme demonstrovat před viditelným i neviditelným světem radost ze spasení v Ježíši Kristu. Nestydíme se za evangelium a chceme aby si nás ostatní lidé v Praze všimli. Zazní zvěst evangelia (česky a anglicky) a budeme vyhlašovat jednotu Kristova lidu napříč církvemi. Pochod povede Mirek Ujčík (KCV Praha).

3. Modlitební projížďka lodí od 17:00 do 19:00

Část účastníků se u Karlova mostu oddělí a přejde na modlitební shromáždění na lodi plující po Vltavě. Chvály povede skupina Mirka Hoblíka. Budeme se modlit za vládu a v moci postavené, děkovat za pozitivní postoj naší vlády k Izraeli.

Vstupenky na loď (130 Kč pro dospělé / 60 Kč pro děti do 15 let) budou prodávány před Betlémskou kaplí (cca 13:00 – 14:00 a v 16:00). Loď popluje směrem ke Štvanici, poté zpět k Vyšehradu a plavbu zakončí na Rašínově nábřeží (u mostu Palackého). Cestou proběhnou modlitby za vládní a kulturní instituce v okolí plavby (Úřad vlády, ministerstva, Národní divadlo aj.).

Prosíme vás tedy o vaši modlitební podporu a vaši hojnou účast.

Petr Kácha
vedoucí přípravného týmu